top of page

Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 6 juni 2020

 

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter heeft, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze Disclaimer:

  • Bedrijf (in dit Cookiebeleid "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Ons" genoemd) verwijst naar Les Outres, Les Outres, Chabrac, 16150, SW Frankrijk.

  • U bedoelt de persoon die toegang heeft tot de Service, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot de Service of deze gebruikt, zoals van toepassing.

  • Website verwijst naar https://www.lesoutres.com/ (Les Outres).

  • Service verwijst naar de website.

Disclaimer

De informatie op de Service is alleen voor algemene informatiedoeleinden.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in de inhoud van de service.

In geen geval is het bedrijf aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, gevolgschade of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de service of de inhoud van de Dienst. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de service aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het bedrijf garandeert niet dat de service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Disclaimer voor externe links

De Service kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze verbonden zijn met het Bedrijf.

Houd er rekening mee dat het bedrijf de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van informatie op deze externe websites niet garandeert.

Disclaimer voor fouten en weglatingen

De door de Dienst verstrekte informatie is alleen bedoeld als algemene leidraad voor zaken die van belang zijn. Zelfs als het bedrijf alle voorzorgsmaatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de service actueel en accuraat is, kunnen er fouten optreden. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onjuistheden in de informatie op de Dienst zijn.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten die zijn verkregen door het gebruik van deze informatie.

Disclaimer voor redelijk gebruik

Het bedrijf kan auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken dat niet altijd specifiek is geautoriseerd door de auteursrechthebbende. Het bedrijf stelt dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, nieuwsverslaggeving, onderwijs, studiebeurzen of onderzoek.

Het bedrijf is van mening dat dit een "redelijk gebruik" is van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bepaald in sectie 107 van de Amerikaanse auteursrechtwet.

Als u auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Service voor eigen doeleinden wilt gebruiken dat verder gaat dan redelijk gebruik, moet u toestemming verkrijgen van de auteursrechthebbende.

Weergaven uitgedrukt Disclaimer

De Service kan standpunten en meningen bevatten die die van de auteurs zijn en niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of de positie van een andere auteur, bureau, organisatie, werkgever of bedrijf, inclusief het Bedrijf, weerspiegelen.

Opmerkingen die door gebruikers worden gepubliceerd, zijn hun eigen verantwoordelijkheid en de gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor smaad of geschillen die het gevolg zijn van iets dat is geschreven in of als een direct resultaat van iets dat is geschreven in een opmerking. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor opmerkingen die door gebruikers zijn gepubliceerd en behoudt zich het recht voor om opmerkingen om welke reden dan ook te verwijderen.

 

Geen aansprakelijkheidsverklaring

De informatie over de Dienst wordt verstrekt met dien verstande dat het Bedrijf hierin niet betrokken is bij het verlenen van juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies en diensten. Als zodanig mag het niet worden gebruikt als vervanging voor overleg met professionele boekhoudkundige, fiscale, juridische of andere bevoegde adviseurs.

In geen geval is het bedrijf of zijn leveranciers aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade, welke dan ook voortvloeit uit of in verband met uw toegang of gebruik of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de service.

 

"Gebruik op eigen risico" Disclaimer

Alle informatie in de Service wordt geleverd "zoals ze is", zonder garantie op volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of op de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot garanties van prestaties, koopvaardigheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige beslissing die is genomen of actie is ondernomen op basis van de informatie die door de service is verstrekt of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs niet als de mogelijkheid van dergelijke schade is gemeld.

 

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen:

bottom of page